Pressemelding fra Hålogaland Kraft og Nordkraft 6. oktober 2020

- Vi ser at jobben og de gode prosessene vi har hatt i lag i forkant, har gitt kommunestyrene godt grunnlag for beslutning, sier adm. direktør Ida Texmo Prytz. 

Prytz, som var til stede, sier videre at det var et fint kommunestyremøte i Lødingen og positiv stemning. 
- Vi nærmer oss stadig en fusjon etter at både Lødingen, Gratangen og Harstad kommune nå har besluttet å si ja, sier hun. 

Selskapene jobber videre med fusjonsprosessen, og venter spent på behandlinga i de øvrige eierkommunene. Dersom alle kommunene vedtar et ja til fusjon, blir den endelige formelle beslutninga tatt i ekstraordinære generalforsamlinger i Hålogaland Kraft og Nordkraft i slutten av oktober.  

Oversikt over kommunestyremøtene
Kommune  Dato for beslutning  Ja Nei
Harstad 1. oktober X  
Gratangen 5. oktober X  
Lødingen 6. oktober X  
Kvæfjord 8. oktober    
Ibestad 8. oktober    
Tjeldsund 14. oktober    
Narvik 20. oktober    

Kontaktpersoner: 

Adm. dir. Hålogaland Kraft - Ida Prytz: mobil: 415 59 406               
epost: ida.prytz@hlk.no

Adm. dir. Nordkraft – Eirik Frantzen: mobil: 950 10 002 
epost: eirik.frantzen@nordkraft.no