For 100 år siden var nettselskapenes viktigste oppgave «lys i husan». Det har skjedd mye siden den tid. 
- Lys i husene har blitt en selvfølge for kundene selv om våre ansatte jobber for det 24/7. Med elektrifisering og det grønne skiftet som en like naturlig del av hverdagen, rettes fokuset også mot ei lys fremtid når nytt navn nå lanseres, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft-konsernet.

Logosymbol basert på navnet

Nora betyr lys, og profilen til Noranett er inspirert av hvordan hvitt lys brytes til et fargespekter i møte med et prisme. Prismet symboliserer blant annet mulighetene som ligger i energien som Noranett leverer, og symbolet er satt opp i ulike varianter som vil variere som avsender. 

- Logoen henger tett sammen med en helhetlig visuell identitet som vil bli lansert etter hvert. Da vil også fargene komme mer til sin rett, sier Vigdis Bogholm, kommunikasjonssjef i Nordkraft-konsernet.

- Nettkundene vil først merke navnebyttet digitalt. Etter hvert vil det vises også på biler, folk og bygg. I Risøyhamn og Stokmarknes vil også Nordkraft-logoen komme opp på administrasjonsbyggene. Utskiftingen tas samtidig med nettselskapene sine nye skilt, sier hun.

Hun forteller at navn, logo og visuell identitet er utviklet av byrået Deadline. Representanter fra alle tre nettselskapene og støttefunksjoner i konsernet har bidratt i denne prosessen. 

Fortsatt til stede

Hver eneste dag, døgnet rundt og i all slags vær, sørger Noranett sine ansatte for at nettet til enhver tid forsyner 52 000 kunder i hele regionen med stabil strøm. 

- At konsernet etter fusjonen er større, med tre nettselskaper i en større region, betyr at vi kan gjøre mer selv – med gode prosjekter, digitalisering og teknisk mer avanserte løsninger. I tillegg har vi økt kapasiteten og kan jobbe på tvers i regionen når det er nødvendig. Dette styrker også beredskapen og dermed forsyningssikkerheten, sier Frantzen.

På grunn av blant annet ulike tariffer, er nettselskapene fortsatt adskilt som juridiske enheter med hvert sitt forsyningsområde. Men for å gjøre det enklere for våre kunder, og for å lage en felles identitet for våre ansatte, skal de tre selskapene nå samles med felles navn og logo.

Samlet er Noranett er den 13. største nettvirksomheten i Norge med 52 000 nettkunder i 10 kommuner.

Øvrig virksomhet i konsernet beholder Nordkraft-navnet

Noranett-logo. Foto: Michael Ulriksen


Energimontører, -lærlinger og ingeniører i Andøy: Tommy Søberg, Sebastian Haug, Marius Andersen, Jens Norheim, Sander Johannessen, Andreas Hansen, Magnus Thanke, Are Vangen, Rolf Arne Barosen, Hege Allnor-Zahlsen, Jonas Pettersen og Amund Rydland.


Energimontører, driftsteknikere, fagarbeider og leder service i Hadsel: Knut Are Antonsen, Bård Breivik, Katrine Østensen, Mario Prince Hagen, Daniel Kristoffersen, Jon-Ingar Kjeldbergvik, Thorstein Johnsen, Jan-Hermund Korneliussen og Fritjof Hanssen.

Energimontører i Harstad: Sivert Sareussen, Tommy Arnesen, Johan Martin Eliseussen, Adrian Eriksen,  Tobias Rønningsen og Torgeir Ingebrigtsen.

Energimontører og -lærlinger i Narvik viser frem det nye navnet. Fra venstre: Kåre Ingebrigtsen, Ole Tobias Kristiansen, Martin Kristoffersen, Tore Svenning, Jonny Jakobsen, Isaac Jenssen, Martin Flygel og Martin Eklo.


Representanter fra alle tre nettselskapene og støttefunksjoner i konsernet har bidratt i prosessen med visuell identitet. Her sammen med teamet i Deadline.