Totalt driftet Nordkraft 69 millioner billigere i 2014 enn i 2013. For eksempel var lønnskostnadene i 2013 hele 33,8 % høyere enn i 2014.

– Dette viser at kostnadsprogrammet har virket, faktisk bedre enn opprinnelig forutsatt. Men det er fortsatt langt igjen, sier administrerende direktør Eirik Frantzen.

Forbedring i driftsresultatet

Konsernets driftsinntekter for 2014 var på 448,1 millioner kroner. Dette er 9 millioner kroner lavere enn i 2013. Hovedårsaken til dette er fall i kraftprisene. Driftsresultatet er på 35,8 millioner. Det er en forbedring på 133,7 millioner kroner.

Et selskap kan ikke langsiktig drive med minus og vi må så raskt som mulig krysse den magiske null-linja. Vi kan heller ikke forvente noen drahjelp av økte strømpriser, snarere tvert imot.

Langsiktig effektivitetsarbeid påbegynt

– Dette er ikke ny styringsinformasjon for selskapet. Vi lager ikke "tiltakspakker" etter strømpris, men forsøker å bli så effektive som overhodet mulig. Vi har derfor allerede påbegynt det litt mere langsiktige effektivitetsarbeidet, for eksempel med reduksjon av IT-kostnader og standardisering av arbeidspraksis - " like behov - like løsninger", sier han.

Selv om den operative "krisen" kan sies å være over, er gjeldssituasjonen fortsatt en stor utfordring:
– Mengden gjeld er for stor, og selv om refinansieringen gikk i orden rett før jul, er det nå under to år til alt igjen forfaller. Gjeldssituasjonen er derfor noe vi fortsatt jobber med. Vi har en plan, og tallene for 2014 viser at den virker. Vi fortsetter nå arbeidet med å snu underskudd til overskudd, avslutter Frantzen.

Ikke utbytte

Som følge av resultatene de siste årene, ble eierne i 2014 enige om en felles utbyttepolitikk. Utbytte skal være null inntil selskapet har oppnådd en forsvarlig soliditet (egenkapitalandel). Fra det øyeblikket skal 75 prosent av resultatet betales som utbytte til eierne. Det utbetales derfor ikke utbytte for 2014.


Kontaktperson:
Eirik Frantzen, administrerende direktør: eirik.frantzen@nordkraft.no +47 950 10 002