Det er fra tidligere kjent at både Troms Kraft/Arva og Lofotkraft har lagt inn bud på Vesterålskraft. Eierne (kommunene Bø, Sortland og Øksnes) valgte før sommeren utsette beslutningen om salg.

Adm. dir. Eirik Frantzen. Klikk for høyoppløselig bilde. Foto: Michael Ulriksen - Et større konsern vil gi muligheter for synergier og derigjennom forbedret utbytteevne. Vi vil også være strategisk posisjonert for videre strukturdiskusjoner i regionen og Nord-Norge, samtidig som at regionen knyttes enda tettere sammen. Ikke minst vil det skape et robust selskap som kan møte fremtidige krav, både fra myndigheter og kunder, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Sterkere aktør i regionens grønne skifte 

For de ansatte i dagens Nordkraft og Vesterålskraft vil et oppkjøp bety at fagmiljøet blir større. Det gir mulighet for både spesialkompetanse, innovasjon og teknologiutvikling, som igjen vil gjøre konsernet til en sterkere aktør som partner i regionens grønne skifte og næringsutvikling.

Nordkraft er fra før til stede på Sortland gjennom drift av Ånstadblåheia vindpark, som de bygde for Fortum for få år siden.

- Desentralisme vil fortsatt være gjeldende i et større selskap, og arbeidsplassene vil bestå. For oss er det viktig å beholde kompetansen der den skal brukes, og lokalkunnskap er grunnleggende for god drift, sier Frantzen.

Fakta
Vesterålskraft Nordkraft
63 ansatte 231 ansatte
11.900 nettkunder 42.000 nettkunder
52 GWh vannkraft
11,5 GWh fjernvarme
1.870 GWh vann- og vindkraft (1.100 eierskap)
5.300 bredbåndskunder 6.000 bredbåndskunder