– Vi er glade for at Clemens Kraft med dette tar ansvaret for å følge opp småkraftprosjektene videre, uttaler adm direktør Eirik Frantzen i Nordkraft. - Fjellkraft-porteføljen kompletterer vår egen småkraftportefølje på en god måte og overtagelsen er i samsvar med vår vekststrategi, uttaler adm direktør Ronny Solberg i Clemens Kraft.

Nordkraft kjøpte Fjellkraft i 2009. Som ledd i den store omstillinga som startet i Nordkraft for ett år siden, ble Fjellkraft skilt ut og det ble satt i gang en omfattende salgsprosess i fjor høst. Til tross for denne prosessen, lyktes det ikke å selge selskapet med ansatte. Det ble derfor i mars vedtatt å avvikle driften i Fjellkraft, inkludert de 14 ansatte.

Etter avvikling av driften har det altså lyktes Nordkraft å finne en kjøper til Fjellkraft med de prosjektene som ligger der. Clemens Kraft overtar selskapet fra og med 28.mai. Dette er en god løsning for begge parter og sikrer videre ivaretakelse av prosjektene.

Advokatfirmaet Thommessen har vært juridisk rådgiver og Pareto har vært finansiell rådgiver for Nordkraft. Advokatfirmaet Torkildsen har vært juridisk rådgiver og Krafthuset Melbye har vært finansiell rådgiver for Clemens Kraft.