Gjennom datterselskapet Nordkraft Vind bidrar Nordkraft‐konsernet med finansiering av et nytt  professorat innen området fornybar energi i kaldt klima.  

Videre har avtalen som formål at partene gjennom økt kompetanse skal gi bedre løsninger og økt  kvalitet innen prosjekter og områder med felles interesser, utvikle tilpassede etter‐ og  videreutdanningstilbud for Nordkraft‐ansatte i HiNs regi, samt at det skal tilrettelegges for relevant  utdanning for HiNs studenter gjennom hovedoppgaver og hospitering mv. hos Nordkraft. 

–Det er positivt at vi bygger opp samarbeidet med det lokale næringslivet på denne måten, og vi  mener at vi med denne avtalen kan styrke hverandre, sier rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik  Holdø. –Tilgang til Nordkrafts ressurser er også en styrke for den faglige oppbyggingen av høgskolen,  sier Holdø. 

Informasjonsleder i Nordkraft, Sverre Mogstad, legger til at Nordkraft har behov for  kompetansen til HiN. – Det gjelder selvsagt rekruttering av studenter, men også til løpende løsning av  behov gjennom forskning og utvikling.  Holdø og Mogstad peker også på at det til enhver tid er mye  kontakt mellom partene. ‐ En skikkelig avtale – med løpende oppfølging og evaluering – er derfor  viktig for å få best mulige resultater .