- Fjellkraft AS er Norges nest største utvikler av småkraft, og har vokst betydelig i den tiden Nordkraft har vært eier. En del av omstillingsbehovet for Nordkraft-konsernet er at vi ikke makter å realisere hele den store porteføljen på ca 200 småkraftprosjekter, forteller adm direktør i Nordkraft - Eirik Frantzen. Som følge av det, vil vi legge ut deler av porteføljen, og av selskapet, for salg. Resten skal vi realisere selv.

Dette vurderes som den beste måten å sikre de verdier Nordkraft har bygget opp innen småkraft. – Vi legger oss på et dempet ambisjonsnivå for egen utbygging, samtidig som nye og kapitalsterke eiere i den delen av Fjellkraft som selges, vil kunne utvikle verdiene i denne porteføljen videre og skape trygghet for de mange fallrettseiere som har tegnet avtale med selskapet.

I den forbindelse har Nordkraft sett behovet for å få inn en ledelse som både kjenner bransjen, selskapet selv, porteføljen og fallrettseierne. – Vi er derfor veldig fornøyde med nå å ha ansatt Thorstein og Halvor i disse to stillingene, fortsetter Frantzen. De to startet Fjellkraft i 2003 og ledet selskapet frem til 2010. – Vi tror dette gir Fjellkraft mulighet til å utvikle seg positivt videre som et selvstendig selskap, avslutter Frantzen.

Begge tiltrer sine stillinger i løpet av sommeren/høsten 2013, med kontorsted Oslo. Thorstein Jenssen (46) kommer fra stillinga som finansdirektør i NBT AS, som utvikler vindparker i Kina og Pakistan. Halvor Vislie (41) kommer fra stillinga som leder for corporate finance i meglerhuset Warren Securities.