Den internasjonale vindkraftdagen er 15. juni hvert år. Hva var da mer naturlig for Nordkraft Vind enn å legge den offisielle åpninga av Nygårdsfjellet vindpark  til nettopp denne dagen? Åpninga samlet representanter for både NVE, ENOVA, Natur og Ungdom, tidligere partner Dong Energy, Høgskolen i Narvik, leverandører, Narvik kommune, Narvik Energinett, prosjektdeltakere og flere andre.

Varaordfører i Narvik kommune, Trond Millerjord, fikk æren av å klippe snora og erklære vindparken for offisielt åpnet. Han gjorde det etter å ha gratulert og snakket om ringvirkningene av parken, inkludert det opplæringstilbudet som energioperatør, som skal starte ved Narvik videregående skole. I tillegg talte avdelingsdirektør Rune Flatby (NVE), direktør for Energiproduksjon Øyvind Leistad (Enova), fylkesleder Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom) og prosjektleder for Nygårdsfjellet vindpark trinn 2, Tore Wiik.
 

Både Flatby og Leistad karakteriserte Nygårdsfjellet som et godt vindkraftprosjekt, som faktisk produserer så mye energi som forventet, i motsetning til en god del andre. Det vanket også ros for at utbygginga hadde foregått i henhold til de strenge miljøkravene NVE satte, og at det fremstår som ei skånsom utbygging.

Ingrid Skjoldvær fra Natur og Ungdom var ekstra begeistret, siden det var første gang hun var i en vindpark, og var imponert over det hun så. Med flere representanter fra NU til stede, fremhevet hun at de to største utfordringene vi står overfor, er mer fornybar energi for å møte klimatrusselen og å bevare det biologiske mangfoldet. Etter som disse to hensynene kan stå i motsetning til hverandre, blir det da veldig viktig å velge de beste prosjektene - dvs de som gir mest mulig produksjon til minst mulig skade for naturen. - Nygårdsfjellet er et slikt prosjekt, og det samme er Ånstadblåheia i Sortland kommune, som nettopp har fått konsesjon, sa Skjoldvær.

 

Med ganske få varmegrader og lett regn, var det lett å sette pris på at de 14 møllene gikk rundt og produserte strøm under hele åpningsseremonien. Anleggsarbeidet startet i april 2010 og prøveproduksjonen ble satt i gang i oktober 2011. Prosjektleder Tore Wiik fortalte en del om de klimatiske utfordringene det gir å bygge vindkraftverk så langt nord og høyt på fjellet. Ikke alle var like optimistske underveis da temperaturen var minus 20, vindstyrken 20 m/sek og mørketida på sitt aller mørkeste.

 

De 14 møllene (turbinene) skal produsere ca 105 GWh, dvs strøm nok til 6 200 husstander. Investeringa var på ca 350 mill kroner.