Consto ble valgt som leverandør i konkurranse med tre andre tilbydere. Det nye bygget får en annen form en det som var planlagt i skisseprosjektet. Formen er endret fra sirkulært i sju etasjer til en A-form i tre etasjer + u.etg.

Detaljprosjekteringen startet umiddelbart etter signering. Bygget er planlagt ferdig til 1. oktober 2013 og vil være innflyttingsklart i siste kvartal 2013. Rivning av eksisterende kaldlager på tomta vil starte så snart arbeider for dette er planlagt av entreprenøren.