Adm. dir. Eirik Frantzen i Nordkraft og adm. dir. Terje Vedeler i Småkraft er fornøyd med avtalen om å bygge ut småkraftverkene i Russvik i Tysfjord (klikk på bildet for større versjon til nedlasting).

Kraftverkene vil produsere om lag 20 GWh fornybar strøm årlig. Dette er nok til å dekke energiforbruket til i overkant av 2200 innbyggere i Nordland. 

Nordkraft AS og Småkraft AS samarbeider med fem lokale grunneierne som eier fallet i Russvik. Store deler av verdiskapingen fra kraftverket vil deles med grunneierne. Kraftverket forventes videre å betale mellom 10 og 20 millioner kroner i eiendomsskatt til Narvik kommune i løpet av kraftverkets levetid. Dette er inntekter som kan gå tilbake til viktige oppgaver i lokalsamfunnet.

 – Vi er veldig glade for dette samarbeidet med grunneierne og Nordkraft AS, sier Terje Vedeler, ny adm. dir. i Småkraft AS. 

Ny fornybar energi gir utvikling i distriktene

– Vår modell handler om å bygge bro mellom nasjonale behov for mer fornybar energi og lokal verdiskaping og kompetansebygging. Prosjektene i Russvik er et godt eksempel på hvordan vi kan samarbeide om å skape mer fremtidsrettet fornybar energi og utvikling i distriktene, sier han.
Dette er ikke det første samarbeidsprosjektet mellom de to selskapene. I Ullsfjord i Lyngen bygger Nordkraft nå to kraftverk for Småkraft. Disse skal stå ferdig i løpet av året. 

– Den nye avtalen er en videreføring av samarbeidet vi har i Ullsfjord, og legger et godt grunnlag for fremtidig samarbeid. Russvik er i vårt hjemmeområde, og vi har lagt ned mye jobb i prosjektene. Vi er derfor glad for at kraftverkene nå blir en realitet, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft. 

– Med Russvik skaper vi mer fornybar energi, samtidig som verdiskapingen i regionen øker, avslutter han.

Kontakt

Eirik Frantzen, administrerende direktør Nordkraft AS
eirik.frantzen@nordkraft.no telefon +47 950 10 002
Terje Vedeler, administrerende direktør Småkraft AS
terje.vedeler@smaakraft.no telefon +47 907 26 568

Om Småkraft AS

  • Europas største småkraftselskap
  • Eier og drifter 110 småkraftverk i hele Norge sammen med over 500 lokale grunneiere
  • Har 18 ansatte og hovedkontor i Bergen samt distriktskontorer i Flatanger, Harstad og Oslo 

Om Nordkraft AS

  • Leverer tjenester innen fornybar energi i hele Norge
  • Har siden 2009 prosjektert og bygget 15 vannkraftverk og tre vindkraftverk
  • Eier sju og drifter 28 kraftverk
  • Har ca. 15 500 nettkunder i og rundt Narvik kommune
  • 131 ansatte
  • Hovedkontor i Narvik, avdelingskontor i Ballangen

Fra Russvik: