Det vil i sommer opparbeides et nytt vegkryss og internveier på tomta utenfor Bjerkvik. Etter dette skal mesteparten av det regulerte området planeres. Det blir derfor stor anleggsvirksomhet på tomta det neste året. 

I tillegg til veier og planering, skal den elektriske infrastrukturen etableres. Transformatorer er bestilt og den resterende elektriske infrastrukturen fra Kvandal transformatorstasjon og inn på tomta i Kvanndal vil opparbeides i løpet av det kommende året. Arbeidet skal være ferdigstilt høsten 2023. 

- Nordkraft har i samarbeid med Aker Horizons inngått avtale med Målselv Maskin & Transport om klargjøring av industritomta i Kvanndal. De har gjort denne typen jobb for Nordkraft i flere tidligere prosjekter, og det gjør at vi er trygge på både kvalitet, fremdrift og sikkerhet, sier Torkjell Lund, prosjektleder i Nordkraft.

Det jobbes parallelt med å avklare hvilken type virksomhet som skal etableres i Kvanndal. Aker Horizons vurderer flere typer kraftintensiv grønn industri, og dette sees i sammenheng med de øvrige tomtene det jobbes med i regionen.