Til stede var grunneiere, underleverandører, ordfører med formannskap og ansatte i Fjellkraft og Nordkraft som har deltatt i prosjektet. Utbyggingsdirektør Børge Edvardsen Klingan la i sin tale vekt på det gode forholdet til naboene i hele anleggsfasen. Det samme har vært tilfelle i forhold til kommunen. Han fotalte også om Fjellkrafts aktiviteter og utbyggingsplaner- både i Tysfjord og ellers, og nasjonale mål om utbygging av mer fornybar energi.

Ordfører Tor Asgeir Johansen snakket om behovet for å finne en balanse mellom vern og bruk av naturressursene. Dette har Tysfjord kommune lang erfaring med, ifølge ordføreren. Vann og vind til fornybar energi er en type ressurser som kan skape verdier for storsamfunnet, for kommunens egne inntekter og for aktiviteten i bygdene. Han la også vekt på at forholdet mellom kommunen og Nordkraft er godt, og at det er en fordel for dialogen om framtidige prosjekter.  Til slutt trykket han på knappen og startet kraftverket. Deretter var det kake og musserende sprudlevann i høstsola.

Storå kraftverk er et forholdsvis lite småkraftverk, med en forventet årsproduksjon på 4,5 GwH (millioner kilowattimer). Det tilsvarer strømforbruket til 225 husstander og kan erstatte utslipp av 3 600 tonn Co2.

Fjellkraft AS er et heleid datterselskap av Nordkraft.