-Endringen av bankfellesskapet er initiert av DNB, som så langt har vært hovedbank. Valget av Swedbank som partner er også tatt av DNB, men for oss i Nordkraft er dette også gode nyheter,forteller adm direktør Eirik Frantzen.

-Når Swedbank kommer inn på laget og sprer gjelden på tre banker istedenfor to, kan det være bra for oss, særlig med tanke på den nært forestående refinansieringen. Vi kjenner teamet i Swedbank fra tidligere og det er et veldig kompetent team som vi selvsagt akter å spille på lag med, fortsetter Frantzen.

-Nordkraft er et selskap vi over lengre tid har ført en god dialog med og vi er nå veldig fornøyde med å få mulighet til å jobbe enda tettere med Nordkraft fremover. Kraft og fornybarsektoren er en kjernekompetanse i Swedbank og vi har gjennomført en rekke transaksjoner i hele Norden innenfor rådgivning, banklån og kapitalmarked i de siste 25 årene. Med bankens gode balanse og sektorkompetanse ser vi et stort behov for bankens tjenester fremover, i følge Lars Vikjord, som er Global Head of Energy Sector i Swedbank.

Swedbank er en full-service bank for såvel privatkunder som bedriftskunder på hjemmemarkedene Norden og Baltikum. Forretningsvirksomheten er først og fremst innrettet mot privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter. Swedbank har 7,8 millioner privatkunder og drøyt 600 000 bedrifts og organisasjonskunder. Dette gjør banken til Sveriges største når det gjelder antall kunder.