I Nordkraft-konsernet dekkes hele verdikjeden internt med alt innen fornybar energi fra planlegging, utbygging, produksjon og distribusjon, til drift og vedlikehold. Stillingene som nå skal fylles er prosjektledere, prosjektingeniører, fagarbeidere, renhold, IT-leder, og regnskapskonsulent. 

Anett Kristensen - Infrastrukturen vår, med kraftnett og produksjon, er samfunnskritisk og nødvendig for det aller meste som skjer. I dette spennende arbeidet trenger vi flere dyktige folk på laget, og utlyser derfor mange spennende stillinger, sier økonomidirektør Anett Kristensen. Hun skal ansette i en ledig stilling som IT-leder og en nyopprettet som regnskapskonsulent.

- Fordelen for både jobbsøkere og oss etter fusjonene er at det er flere mulige arbeidssteder for de rette hodene. Det betyr at den best kvalifiserte ikke nødvendigvis må flytte for å bytte jobb, og det betyr også mulighet for flere kompetansearbeidsplasser i distriktene, sier hun.

Antallet kraftverk øker også

Nordkraft drifter 50 kraftverk nå, både egne og for andre. I løpet av året blir dette enda flere. Bård Lunde er leder for prosjekt og utvikling i produksjonsselskapet, og trenger en prosjektingeniør til en nyopprettet stilling. 

– Vi trenger en ingeniør til å lede prosessen med å implementere nye og eksisterende kraftverk både teknisk og avtalemessig, og til å lede ulike prosjekter for alle kraftverkene. Det kan være en som har lang erfaring, eller en med fersk kompetanse, sier han.

Flere kraftverk betyr også at det trengs flere hender til å vedlikeholde. Preben Kristensen er ressurskoordinator for 17 fagarbeidere innen blant annet elektro, mekanisk og bygg. 

– Vi har både vann- og vindkraftverk som skal vedlikeholdes, både smått og stort. De fleste er i området Tysfjord i sør til Lyngen i nord, men det begynner å bli en del også lenger sør i landet. Vi håper på mange søkere, og oppfordrer også for eksempel elektrikere og energimontører til å søke. Til kraftverkene i kjøreavstand trenger vi en renholder også, sier Kristensen.

For fagarbeiderstillingene er det allerede etablerte miljø i Ballangen, Narvik, Grovfjord og Stokmarknes. Arbeidssted er fleksibelt for mange av stillingene som nå er lyst ut. Også Harstad og Risøyhamn kan være aktuelt for flere av dem. 

Flere prosjektingeniører og prosjektledere

Ingeniører som er ute etter en spennende jobb har mange muligheter i konsernet. Både elektrifisering og industriutvikling er med på å gi flere oppgaver til både Nordkraft Prosjekt og Hålogaland Kraft Nett.
Det er etter hvert godt kjent at det jobbes for kraftkrevende industri i Narvik-regionen. Både dette og ny fornybar energi gjør at prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen skal ansette flere. 

– Vi har mange spennende oppgaver foran oss knyttet til det grønne skiftet. Nordkraft Prosjekt jobber hver dag med utvikling av fornybar energi og tilrettelegging for industri, i samarbeid med eksterne partnere som Aker Horizons og Fortum så vel som internt i konsernet. Vi trenger å styrke laget for å få gjennomført alt vi har planer om fremover, sier han.

Hålogaland Kraft Nett merker en tydelig endring i behovet for planleggingen og videreutviklingen av strømnettet i regionen. Samfunnet har satt retning mot å bli helelektrisk, med ladeinfrastruktur for transport, ny type industri, utslippsfrie anleggsplasser og så videre. 

– Det er spennende tider, og overgangen til et mer bærekraftig og fornybart samfunn stiller store krav til strømnettet, sier Robert Utheim som leder prosjektavdelingen i Hålogaland Kraft Nett.

– Avdeling Nettprosjekter har ansvar for optimalisering og gjennomføring av selskapets langtidsplan, samt prosjektering, oppfølging og prosjektledelse av både små og store prosjekter. Også her er det muligheter for både erfarne og nyutdannede, sier Utheim.

Sterkt fagmiljø

Etter to fusjoner har Nordkraft etter hvert blitt et stort konsern med rundt 260 ansatte, fordelt på Harstad-regionen, Narvik-regionen, Andøy og Hadsel. 

– Vi har ansatte i alderen 17 til over 60 år. Det er et godt sammensveiset miljø med folk som kan mye og som ikke er redde for å dele av sin kunnskap. Selv om arbeidsplassen etter hvert har blitt stor, er forholdene små nok til at du får tillit til å jobbe med store oppgaver og mye ansvar sammen med gode kollegaer, avslutter Anett Kristensen.