Nordkrafts datterselskap Enerconsult AS har ansatt 6 nye medarbeidere som en følge av konsernets satsing på fornybar energi. ”Vi fikk mange søknader, og er svært fornøyde med de vi nå har fått tilsatt”, sier styreleder Børge Edvardsen Klingan i Enerconsult. Enerconsult driver rådgivning innenfor området har så langt drevet med tjenester innen energieffektivisering og energiomlegging og utfører tjenester i hele landet. En av selskapets viktigste kunder er bl.a. Enova SF. Samtidig med at selskapet oppbemannes med 6 nye stillinger, etablerer det et nytt forretningområde. De nyansatte skal tilby prosjekteringstjenester innenfor området fornybar energi – primært av småkraft og vindkraft. I 2010 vil Nordkraft-konsernet ha behov for å ansette enda flere medarbeidere til nye stillinger som følge av satsinga på fornybar energi.

De nyansatte har utdanning på ingeniør/sivilingeniørnivå innen bygg, elektro, mekanikk, nett og kommunalteknikk. Styrelederen kan fortelle at Enerconsult nå jobber med å klargjøre det som skal være på plass når alle medarbeiderne begynner i stillingene ca 1. februar. De seks er:

- Svein-Erik Høiem (40) er tilsatt som daglig leder for Enerconsult. Han er utdannet som høgskoleingeniør innen VVS-teknikk fra Høgskolen i Trondheim og sivilingeniør i integrert bygningsteknologi ved HiN i 1996. Svein-Erik jobbet som ENØK-rådgiver i AS Holst & Brå VVS og i Cowi fra 1998 til 2009. I 2005 etablerte han Cowi’s avdelingskontor i Narvik.

- Kurt Nystad (43) er sivilingeniør med konstruksjonsteknikk fra NTH, 1993. Han har vært rådgivende ingeniør hos Finnmark Teknikk, Norconsult, AT-Consult/Sweco og Cowi, og i hovedsak jobbet med byggeteknisk prosjektering av bygg og anlegg.

- Gisle Netland (32) er elkraftingeniør med 2 år påbygging til Master i elektroteknikk ved HiN. Han kommer fra stilling i ABB AS der han har vært i 3 ½ år, og i hovedsak jobbet med elektro kontrollsystem på Statoils LNG-anlegg i Hammerfest.

- Jim-Roger Pedersen (37) er utdannet ingeniør i bygg og anlegg ved HiN. Jim-Roger har jobbet i Narvik VAR KF med VA-ledningskartverk og prosjektledelse VA-utbygging. Han har dessuten jobbet i to år som utbyggingsleder for Målselv Utvikling AS i prosjektene Målselv Fjellandsby og Blånisselandet.

- Eivind Gaarden (51) er utdannet ved Narvik Ingeniørhøgskole i industriell elektronikk og elkraftteknikk. Han har vært ansatt ved Innkraft-verkene, Kongsberg Våpenfabrikk, Norsk Forsvarsteknologi, Natech, Ofotbanen AS og Heatwork. Hans kompetanse ligger bl a innenfor kraftverkstyringer.

- Kenneth Tollefsen (33) er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg ved HiN. Han har vært anleggsleder i Storegga Entreprenør AS og kommer fra stilling som prosjektleder i Forsvarsbygg Utvikling.

Svein-Erik Høiem blir daglig leder i Enerconsult AS.