Fra utdelinga av Medvindmidlene for 2015, 25. januar 2016. Narvik Slalåmklubb og Sportsklubben Hardhaus var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Medvindmidlene for 2015 er fordelt. Dette er fjerde året disse midlene tildeles, og vi er imponert over hvor mange som har levert grundige, gode og ambisiøse søknader. For 2015 bestod Medvindmidlene av 419 000 kr.

Det kom inn ca. 30 søknader på til sammen over 2,5 millioner kroner. Vi synes det er et sunnhetstegn for det lokale kultur- og idrettslivet at det er så mange planer for aktivitet fremover.

- Medvindmidlene skal brukes til arrangementer, aktiviteter eller utstyr, ikke drift. Det er det mange som har forstått. Årets søknader har derfor vært veldig rettet mot disse formålene. Det var derfor mange gode tiltak å velge mellom, og det er artig å se at så mye bra kan realiseres med hjelp fra Medvindmidlene, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis Bogholm.

Fordeling 2015
Bjerkvik Idrettsforening: 20 bord til Bjerkvikhallen
Narvik Turnforening: Utstyr for å sikre aktivitet og kvalitet i to haller
Narvik Slalåmklubb: Rennet "I Medvind 2016"
Ankenes Alpinkubb: Ukentlig aktivitetsløype gjennom sesongen
Nordkraft Arena: Gratis istid til barnehager og skoler i Narvik kommune
Sportsklubben Hardhaus: Nytt speakeranlegg Ankenes stadion
TNT Trommekorps: Egen fane
Rombaksmusikken: Instrumenter, noter, og innleie av instruktør
Narvik Golfklubb: Utstyr for rehabilitering av Medvindsbanen og samlinger for barn og unge.
Narvik atletklubb: nye brytedukker og kettlebells
Rallarklubben: Arrangement for barn under VU 60 år i 2016
Ankenes skolekorps: Prosjektet "Blås og bli"

- Men de som fikk avslag denne gang, trenger ikke vente lenge før neste tildeling. Vi har siden første tildeling hatt søknadsfrist på høsten. Søknadsfrist for 2016 blir til våren. Man kan da søke på midler til det som skal gjennomføres sesongen 2016/17, sier Bogholm.

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Medvindmidlene er en del av den pakken.