28. April lanserte Sparebanken Narvik og Nordkraft en nyskapning – ”Energibanken”. Med ”Energibanken” har de to bedriftene formalisert et tett samarbeid for sponsormidler til lag, klubber og foreninger i Tysfjord kommune.

Felles verdier og felles ambisjoner om å skape livskraftige lokalsamfunn er bakgrunnen for dette initiativet. Gjennom Energibanken har bedriftene satt av en pott på 300 000 kroner til fordeling i 2010. Gjennom dette samarbeidet har de to bedriftene samtidig blitt enige om å øke sponsorpotten med 50 prosent.


Søknadsskjemaer til bruk for å få støtte fra Energibanken får de som ønsker det, fram ved å klikke på lenken nedenfor . I søknadsskjemaet står det bl a om hvilke kriterier som stilles for å komme i betraktning. I tillegg er det en del opplysninger som må fylles ut.

Energibanken vil gjennomføre flere runder med tildelinger i løpet av året, uten at det foreløpig er satt bestemte datoer for dette. Det betyr at man kan sende inn søknader fortløpende.