Med Energibanken har Sparebanken har Nordkraft og Sparebanken Narvik formalisert et tett samarbeid for sponsormidler til lag, klubber og foreninger i Tysfjord kommune. Gjennom Energibanken er det satt av en pott på kr 300 000,. til fordeling i 2010.

Energibanken har nå foretatt første tildeling, og følgende har fått støtte:

o Haukøy og Omegn Vel
o Kjøpsvik Husflidslag
o Kjøpsvik Pensjonistforening
o Lions Club Kjøpsvik
o Korsnes Menighetsråd
o NPC Musikkkorps
o 17. mai komiteen på Drag
o Rusfritt 16. mai – Kjøpsvik
o Storjord FAU
o Smineslia Vel
o Skogholtet Grendeklubb
o Tysfjord Lokalhistorielag
o UL ” Fremskritt ”
o Vinterlan
o U.L. Solkverv
o Kirkeklubben

Samlet bevilgning denne gang: kr. 34.000,-

Neste tildeling vil skje i løpet av juni mnd. Nordkraft og Sparebanken Narvik vil benytte anledningen å takke alle de som driver med frivillig innsats i Tysfjord og
dermed skaper mer attraktive lokalsamfunn.