I november arrangerte Ungt Entreprenørskap og Enova en Gründercamp på Narvik videregående skole. Grupper av elever fra forskjellige studieretninger konkurrerte om å få representere Nordland fylke på Nasjonal Gründercamp i Trondheim. Det var to ulike oppgaver, og det ble kåret en vinner fra hver oppgave. Av disse er det satt sammen en gruppe som skal reise til finalen.

Tok initiativ til mer læring

Juryen i den lokale finalen var sammensatt av representanter fra næringslivet i Narvik. I etterkant valgte Høgskolen i Narvik, Nordkraft Produksjon og Natech å bidra til vinnernes finaleforberedelse med å “by på seg selv”. Våre bransjer er veldig relevante for gründercamptemaene fornybar energi, energieffektivisering, ny energiteknologi, bærekraft og/eller klimautfordringer.

Vi satte derfor sammen et program som bestod av presentasjoner av fornybar energi, et besøk til Nygårdsfjellet Vindpark, omvisning på Natech og et kurs i presentasjonsteknikk.

Onsdag 11. januar var dagen, og Nordkraft hadde derfor besøk av 10 elever fra Narvik videregående skole. Vi håper det var en lærerik og inspirerende dag.

Vi takker for besøket, og ønsker lykke til!