21. desember 1913 stod det første vannkraftverket, Høybakkfoss i Håkvikdalen ferdig, og husene i Narvik fikk strøm samme dag. Etterspørselen etter strøm økte stadig, og både nett og produksjonskapasitet ble gradvis mer utbygd.

Grønne rallarer

For mer enn 100 år siden var det sleggeklang og dynamitt som smalt i fjellene våre da Ofotbanen ble bygd. Nå smeller det igjen. Rallaren anno 2013 er grønn og bygger fornybar energi for fremtiden. En del av de grønne rallarene blir ansatt hos oss, og flere hos våre underleverandører.

Vår rolle i lokalsamfunnet

Lokalsamfunnet har gjort det mulig å bygge oss opp til det vi er i dag. Historisk har vi vært vevd inn som en del av fellesskapets infrastruktur. Vi er forpliktet til å gi tilbake, og vi er takknemlige for å være i en posisjon som gjør det mulig for oss å bidra. Nordkraft skal derfor være en positiv drivkraft i den lokale samfunnsutviklingen.

Vi markerer vårt 100-årsjubileum med jubileumsutstillinga HELT ELEKTRISK på Museum Nord – Narvik (tidligere Ofoten museum) i Vinterfestuka. Deler av utstillinga blir også stående til over sommeren.