På bakgrunn av den siste tids overskrifter om høye strømpriser og tomme magasiner har Tore Wiik og Matthew Homola ved Nordkraft Vind AS studert data basert på fem års erfaringer med Nygårdsfjell vindpark. Resultatene viser klart at mer vindkraft i Norge vil gjøre oss mindre sårbar overfor eventuell lavt magasinfylling på høsten, sier Wiik. Det viser seg nemlig at turbinene har levert mest strøm i de vintermånedene der vi bruker mest strøm og det er lavt tilsig til vannmagasinene. Som produksjonskurven viser kommer det over dobbelt så mye energi i vintermånedene som det gjør på sommer måneder, fortsetter han.

Som vi ser i det vedlagte bilde er produksjonen fra vindparken betydelig høyere på vinterhalvåret enn den er på sommerhalvåret. Kraftproduksjonen i februar har i årene 2006-2010 vært over tre ganger så høy som produksjonen i juni i den samme perioden. Produksjonen av strøm fra vindkraft er med andre ord veldig godt tilpasset forbruksmønsteret i Norge.

Turbinenes tilstand ble på onsdag sjekket gjennom det elektroniske overvåkingssystemet og det viser at temperaturen er -9.3 grader celcius og produksjonen går for fullt med ca. 15 m/s vind.

Wiik forklarer videre at onsdagen var et godt eksempel på en typisk vinterdag der man har en del minusgrader samtidig som østavinden gir full produksjon. På en dag som dette så produserer de tre vindturbinene på Nygårdsfjell til sammen nok effekt til å drive nesten 7000 panelovner, altså 6,900 kW. Det er ganske betydelig med strøm og viser at dette området er godt egnet for vindkraftproduksjon.

Til sommeren får de tre eksisterende turbiner hele 11 nye turbiner som naboer. Forberedelsene er allerede godt i gang med både veier og fundamenter som ligger nesten klar for de nye turbiner. Hele parken på 14 turbiner vil levere omtrent samme energi per år som vannkraftverket Nygård kraftverk.

Indirekte får folk i Narvik billigere strøm gjennom denne utbyggingen ettersom all ny produksjon vil virke til å redusere strømprisen på Nordpool. I tillegg vil strømmen som vi eksporterer fra regionen gi økte inntekter til regionen på samme vis som eksport av fisk eller solceller.