Ingeborg Gjræum fra Natur og Ungdom var hovedinnleder - og inspirator for de 450 9.klassingene som var samlet til Grønn Dag på Høgskolen i Narvik 24. september. Etter å ha aktivisert ungdommene gjennom et foredrag som spente høyt og lavt over hele kloden omkring klimautfordringene, avsluttet hun med å spørre dem:

- Hvis ikke du gjør noe, hvem skal da gjøre det?
- Hvis du ikke gjør noe nå, når skal du gjøre det da?

Her er det ikke mora di som kommer for å rydde opp, føyde hun til.
I tillegg hadde ungdommene en aktiv dag der de gikk gjennom ei energiløype, bygde soldrevne biler, lærte om ressursgjenvinning, vann- og vindkraft, elbiler, hybridbiler og mye mer.

Grønn Dag arrangeres av energibedriftene, skoleverket, NITO og andre gode støttespillere. Målet er å bevisstgjøre ungdom på klimautfordringene og fortelle dem at de kan gjøre studie- og yrkesvalg som gir dem en jobb i den fornybare energibransjen. Der kan de både få spennende jobber og være med og berge kloden samtidig. Grønn Dag ble første gang arrangert i mai i år, den gang for 16-åringer. Meninga er at det skal være et årlig arrangement framover. Narvik Energi AS ser på dette som et viktig tiltak for å komme tidlig i dialog med ungdommen om vår tids største utfordring og at vi er en del av løsninga.

Ingeborg Gjræum trakk ut Erlend R. som vinner av den grønne kryssorden på Grønn Dag.