Hva er historien bak og forskjellene fra den gang til nå? Vel, én stor forskjell er at strømmen i 1913 stort sett ble brukt til gatelys. Maten ble lagd på kull- eller vedovner. I 2013 brukes strømmen til oppvarming, elektriske apparater av alle slag, belysning både hjemme, i julegatene og attpåtil i Den Store Julehuskonkurransen i Finbekken, omtalt i Fremover for litt siden.

Krangel i starten

Det ble kranglet mye før Narvik fikk sitt første e-verk og kraftverk. LKAB hadde sitt eget dieseldrevne strømanlegg fra 1901, og private stod mot kommunen om hvem som skulle sørge for byens kraftforsyning. Til slutt ble det vedtatt at Håkvikelva skulle bygges ut i kommunal regi. Det første kraftverket der, Høybakkfoss, kostet 170 000 kr.

Da strømmen kom til Narvik, var det svært få husholdninger som hadde elektrisk utstyr. E-verket leverte stort sett til gatelys og bedrifter, og ville lære byens befolkning å bruke elektrisitet. Løsningen lå i å etablere egen butikk for å selge lamper, kokeplater, elektriske ovner og annet. Fru overrettssakfører Collett i Huseierforeningen kjøpte sågar inn en støvsuger, som foreningen leide ut for tre kroner dagen. Kombinert med billig avbetaling i butikken, førte det til formålet – økt bruk av elektrisk strøm.

Utbygging og velstand i 100 år

Etterspørselen økte i takt med industrialisering, nye oppfinnelser og økt velstand. Tilbudet måtte øke i takt med det. Dermed gikk det slag i slag med utbygging av nett og produksjon. Etter mye strid, stod Nygård kraftverk ferdig i 1932. Som følge av det ble det norsk strøm i ledningsnettet til Ofotbanen – som ble elektrifisert allerede i 1923. Før 1932 kom strømmen fra Porjus i Sverige.

Etter dette har produksjonen økt ved nye utbygginger, og ikke minst etter oppkjøpet av de store magasinverkene Sildvik i Narvik og Sørfjord i Tysfjord. I samme periode har strømnettet blitt bygd ut. I sentrum er alt gravd ned og har erstattet de mange stolpene med linjer som dominerte bybildet tidligere. Forbruket i Narvik kommune var i 2012 420 GWh: Nordkrafts samlede produksjon var på ca 1 100 GWh – nesten tre ganger mer. Alt selges på den nordiske kraftbørsen og gir gode eksportinntekter for regionen vår.

Mye spenning

I en 100-årig historie om det kommunale e-verket som er blitt til aksjeselskapet Nordkraft, er det mer spenning å finne enn den elektriske. I mange år var målene nok strøm, billig strøm og sikker forsyning. I dag er det kommet til flere mål og andre hensyn. Klima, naturvern, markedstilpasning, verdiskaping og trivsel i lokalsamfunnene hører til det Nordkraft må forholde seg til nå. Det gjør blant annet at vi i 2013 har Enerconsult, et eget datterselskap som jobber med energieffektivisering. Dette står i sterk kontrast til formålet med everksbutikken for 100 år siden.

Spenningen mellom rådmannen og bystyret på den ene siden handlet helt til 1990-tallet om strømprisen. Lavest mulig strømpris for innbyggere og næringsliv stod mot e-verkets ønske om mer overskudd til vedlikehold, sikkert nett og nye utbygginger. I dag er den samme spenningen til stede, men med et annet innhold. Strømprisen fastsettes helt andre steder enn i bystyret. Eierne er heller opptatt av utbyttet, som for kommunens del kan brukes til viktig lokal velferd. Samtidig må eierne balansere dette mot E-verkets barnebarn Nordkraft – og selskapets evne til fortsatt å skaffe sikker forsyning, nok strøm og nye utbygginger som gir langsiktig verdiskaping for eiere og regionen. Utfordringene er både like og veldig annerledes. Og utrolig spennende.

Helt nødvendig – også i jula

Jeg startet med jula 1913. Til slutt vil jeg på vegne av Nordkraft ønske alle en god, lys og varm jul 2013. Og skulle det bli uvær og strømmen går, kan vi love at vaktstyrken sitter klar til å rykke ut når som helst – og fortsatt være helt nødvendig for oss som er avhengige av strøm hver eneste dag.

Fikk du lyst til å lese mer?

Magasinet Helt elektrisk er delt ut til alle husstander i Narvik og Tysfjord. Det kan leses på nett for de som ønsker det. De som vil ha den trykte utgaven kan ringe 76 96 11 75 i vår åpningstid (08:00-15:30 lillejulaften, og hverdager etter nyttår). Du kan også sende en e-post til post@nordkraft.no

 

Bildene i denne saken er fra Mølnfoss kraftverk (1922-1963), som i forbindelse med 100-årsjubileet er renovert og skal gjøres om til museum. Foto: Punsvik foto.