Hvassing tiltrer til høsten, når nåværende direktør - Olaf Larsen - går over i pensjonistenes rekker. Styreleder Sigve Stokland er meget tilfreds og forteller at Hvassing ble ansatt etter en prosess der det var flere gode søkere til stillinga.

Hvassing er 50 år. Han er født og oppvokst i Evenes kommune og gikk grunnskolen på Liland. I 1978 ble han ferdig med Frydenlund videregående skole i Narvik. Han har vært ansatt i HeidelbergCement fra 1994. I perioden 1994-2001 var han fabrikkdirektør for hhv Norcem AS i Kjøpsvik og en kort periode Norcem AS Brevik. Fra 2001 har han jobbet for HeidelbergCement Afrika, hvorav de siste 5 årene som administrerende direktør for Tanzania Cement Portland Company. Hvassing er utdannet siviløkonom fra Høyskolen i Bodø og ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole.

Styreleder Sigve Stokland sier at man i Hvassing har fått en industrimann og leder som kan videreføre utviklinga av Nordkraft-konsernet som en av landsdelens ledende produsenter av fornybar energi. Nordkraft har under Olaf Larsens ledelse fra 1995 vokst fra et lokalt elverk til et betydelig kraftkonsern.

Klaus Hvassing sier at han ser fram til å lede en bedrift med så mange dyktige medarbeidere og interessante utviklingsprosjekter. Jeg er ydmyk i forhold til det å gå inn i en ny bransje, men samtidig mener jeg at min industribakgrunn vil passe godt i Nordkraft-konsernet. Energibransjen er utrolig spennende p.g.a. det store behovet for ny fornybar energi både i Norge og verden for øvrig.