I februar setter Energibedriftenes Landsforening fokus på sammenhengen mellom klima og energi. Kampanjen Grønn Boks presenteres i en reklamefilm på TV2 i disse dager, med Bob Dylans "The times they are a-changing" som filmmusikk. – Tidene forandrer seg, klimaet endrer seg, og vi må gjøre noe før det er for sent.


Narvik Energi har plassert grønne bokser på Narvik Rådhus, på Amfi og på Narvik Storsenter. Boksene skal fylles med de gode klimatiltakene, ideene og engasjementet fra folk som vil gjøre en forskjell.


– Bruk boksene! Klimaproblemene må løses, og vi innbyr til en klimadugnad hvor fornybar energi og effektiv energibruk er de viktigste tiltakene for å få ned CO2-utslippene. Vi håper mange vil komme med ideer og forslag til klimatiltak, og hvis man skriver på navn ønsker vi å premiere noen av dem som har lagt sitt forslag i den grønne boksen, sier informasjonsleder i Narvik Energi AS, Sverre Mogstad.

Gjennom kampanjen Grønn Boks skal energibedriftene sikre fremtidig rekruttering til energibransjen.
Narvik Energi skal i løpet av våren arrangere grønne dager for byens studenter og skoleelever.
– I april skal vi ha en grønn dag på HiN, vi skal bidra til et Newton-rom, og vi vil holde skolepresentasjoner for de videregående skolene, og muligens også for grunnskolene, forteller Mogstad.

– Gjennom grønn boks-kampanjen ber vi unge mennesker satse på fornybar energi som en vei til karriere, og vi ber politikerne om å satse på energibedriftene som en vei til klimamålet, fortsetter han.

Narvik Energis satsingsområder de neste ti årene vil være utbygging av miljøvennlig fornybar energi.
– Vi skal sette forkus på småskala vannkraftverk, vindkraft både til lands og til havs, naturgass og energieffektivisering. Neste uke får vi en ny medarbeider i Narvik Energi, som kun skal arbeide med fornybar energi. Hvem dette er vil vi komme tilbake til senere, sier Sverre Mogstad.