KLP vil, når transaksjonen er gjennomført, få en eierandel på 15 prosent i Salten Kraftsamband og begge parter sier seg tilfreds med avtalen. Kjøpesum for aksjene er 561 millioner kroner pr 1. januar 2010.

De øvrige eierne i Salten Kraftsamband AS er Bodø kommune, Dong Energy Power A/S, Fauske kommune og Sjøfossen Energi AS.

Stabil og god avkastning

Energibransjen kan vise til stabil og god avkastning og har et langsiktig perspektiv. Dette passer godt med forvaltning av KLPs pensjonsfond. KLP har i en årrekke gitt lån til norske energiselskap og har i dag direkte utlån til sektoren på 470 millioner kroner og obligasjoner i kraftsektoren på 7885 millioner kroner.
- Vi kjenner energibransjen godt fordi vi har et langvarig og nært kundeforhold til mange av energiselskapene. KLP har derfor i lengre tid vært åpne for også å gå inn på eiersiden i kraftselskaper.

- Vi ser på Salten Kraftsamband som et sterkt og bærekraftig selskap som har dokumentertgod og sikker inntjening for sine eiere gjennom mange år. Vi har stor tro på at selskapet også ifortsettelsen vil være lønnsomt og derved bidra til god avkastning for våre kunder og eiere,sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Endring av fokus for Nordkraft

- Nordkraft vurderer avtalen som både balansert og god. Den vil gi Nordkraft konsernet forbedrede muligheter til å finansiere våre ambisiøse vekstmål innenfor ny fornybar energiproduksjon.

- Når Nordkraft nå selger seg ut av SKS er vi svært tilfreds med at KLP som ny eier har etuttalt langsiktig eierperspektiv, og vi tror eierskiftet vil bidra til en fortsatt positiv utvikling for SKS, sier adm. dir Klaus Hvassing i Nordkraft AS.Transaksjonen er blant annet betinget av at Olje- og energidepartementet opprettholder tidligere meddelt unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett.