Konsesjonssøknaden for Sørfjord vindpark ble sendt fra Nordkraft Vond AS til NVE i høst.

Den er for tiden på høring. Høringsfristen er 24.02.2012. NVE arrangerte folkemøte i Kjøpsvik 23.11.2011 som del av høringsprosessen og oppfordret alle berørte til å komme med innspill.