I kommunestyremøtet i dag 15.12., offentliggjorde Narvik Energi etableringa av en sponsor-pott for lag og foreninger i Tysfjord kommune i 2009. Den skal være på 100 000 kroner. – Vi har fått for få søknader og ønsker å kunne bidra mer til de som driver frivillig arbeid, i deres innsats for å skape attraktive lokalsamfunn, fortalte informasjonsleder Sverre Mogstad på vegne av Narvik Energi.

Med en slik pott ønsker vi å gjøre det mer kjent at det finnes midler hos oss. Samtidig vil vi gjøre det enklere og mer forutsigbart, med faste kriterier, og med søknadsfrist og tildeling tidlig på året. I januar vil vi invitere lag og foreninger til et møte for å orientere om dette. Samtidig ser vi et slikt møte som en av flere muligheter til bli bedre kjent med aktiviteten i de ulike delene av Tysfjord.

Bakgrunnen for initiativet ligger i den samfunnsrollen Narvik Energi har i de områder der vi har virksomhet. Produksjonsselskapet Nordkraft AS driver ett stort og ett lite kraftverk i Sørfjord.

Narvik Energi benyttet også anledningen i kommunestyret i dag til å dele ut årets siste sponsorbidrag i 2008. Det gikk til Drag Samfunnshus, som er under ferdigstillelse, og jobber for å få råd til ei varmepumpe til bygget. Kommunestyrerepresentant og primus motor for samfunnshuset - Inge Olsen - mottok kr 10 000,- som et bidrag til dette. – Narvik Energi vil gjerne bidra til mer effektiv energibruk, slik at den fornybare energien rekker lengre.

Til slutt ble alle 5.-7. klassingene på skolene i Musken, Drag, Storjord og Kjøpsvik invitert til Riksteaterets store jubileumsforestilling ”Dråpen”. Den skal spilles 17. og 18. mars 2009 i Narvik.