Nordkraft Vind AS er bestiller og byggherre i dette anleggsarbeidet. Den rollen ivaretas etter de systemer som finnes i hele Nordkaft-konsernet. Disse er selvfølgelig oppdaterte og i tråd med norsk regelverk, fortsetter Hvassing. Det betyr at selskapet i vår kontrakt med entreprenøren (Veidekke Entreprenør AS) stiller krav til dokumentasjon av at lønns- og arbeidsvilkår til alle firmaer som engasjeres, er i overensstemmelse med gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette er hjemlet i allmenngjøringsforskriften. I tillegg til å ha det dokumentert i avtalen, har byggherren et påseansvar for at det overholdes. Påseansvaret vil si å kontrollere at en entreprenør har systemer for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkårene på byggeplassen i tillegg til å foreta stikkprøver.

I følge prosjektleder for Nygårdsfjellet vindpark, Tore Wiik, gjorde Nordkraft Vind en stikkprøvekontroll i august i fjor dokumentasjon i forhold til utenlandske arbeidere som var engasjert på servicebygget. Denne fikk vi tilfredsstillende dokumentasjon fra entreprenøren på. Siden da har andre underentreprenører kommet inn. 8. februar ble Nordkraft Vind så kontaktet av fagforeningen EL & IT Forbundet, som meldte inn ei bekymringsmelding i forhold til en annen utenlandsk underentreprenør som skulle utføre tømringsarbeid på bygget. Samme dag og morgenen etter befarte Nordkraft Vind anlegget, og hadde et møte med Veidekke Entreprenør AS. Der ble entreprenørselskapet forespurt om å fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene. Svarene var imidlertid utilstrekkelige og det ble avholdt et nytt møte mandag 13. februar.

Nordkraft Vind var heller ikke da fornøyde og satte en ny frist til dagen etter – 14. februar. Da måtte vi dessverre konstatere at vi ikke hadde god nok dokumentasjon på vilkårene for de utenlandske arbeiderne og meldte umiddelbart saken til Arbeidstilsynet, forteller Wiik.

Arbeidstilsynet innkalte så til møte i Narvik i dag 17.februar kl 11.00. Med på møtet var foruten Arbeidstilsynet og Nordkraft Vind, også Veidekke Entreprenør AS med sin undertreprenør, EL & IT Forbundet og Hovedverneombudet i Nordkraft-konsernet. Arbeidstilsynet ga Veidekke Entreprenør AS og underentreprenøren pålegg om utlevering av opplysninger innen 24.februar.

- Nordkraft Vind ser svært alvorlig på denne saken, og understreker at dette er uakseptabelt for oss, sier Tore Wiik. Denne uken engasjerte Veidekke Entreprenør AS en lokal bedrift til å sluttføre arbeidene på Nygårdsfjellet.

- Vi har sterk fokus på dette og det skal være nulltoleranse for negative avvik i forhold til regelverket, sier adm direktør Klaus Hvassing i Nordkraft-konsernet.