- Medvindmidlene har på få år blitt godt kjent i kommunen. I år har vi fått inn 44 søknader på til sammen 2,5 millioner kroner. Vi synes dette er et sunnhetstegn for det lokale kultur- og idrettslivet. Og det er veldig positivt at det frivillige organisasjonslivet blomstrer i en tid der det ikke bare er positive ting som skjer lokalt. Det bidrar til attraktive lokalsamfunn, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis Bogholm.

Medvindmidlene skal brukes til arrangementer, aktiviteter eller utstyr, ikke drift. Det er det mange som har forstått. Årets søknader har derfor vært veldig rettet mot disse formålene. Det var derfor mange gode tiltak å velge mellom, og det er artig å se at så mye bra kan realiseres med hjelp fra Medvindmidlene, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis Bogholm.

Fordeling 2014

 • Ankenes håndballklubb: Balltrampoline, tidtakingsutstyr og annet utstyr.
 • Narvik teaterlag: Ny barneteatergruppe
 • Bjerkvik Svømmeklubb: «Vi trener i medvind fra Nordkraft» 2015
 • Narvik hockey bredde: Sikkerhetsutstyr for skøyte- og hockeyskole 7-11 år
 • FK Mjølner: Nytt stadionur og resultattavle Narvik stadion
 • Narvik Golfklubb: To helgesamlinger for barn
 • Kor arti: Julekonserten «Heilnorsk jul»
 • Sportsklubben Hardhaus: Åtte minimål og 40 futsalballer
 • Narvik Slalåmklubb: «I medvind» 2015
 • Rombaken Vel: Varmepumpe Trældal samfunnshus
 • Nordkraft arena: Gratis istid til barnehager og skoler

Medvindmidler i 17 år til

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler. En av dem er Medvindmidlene, årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens levetid på 20 år. Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene, til dette.

Det siste året har Nordkraft vært gjennom en krevende omstilling. Å spare kostnader har vært tvingende nødvendig, derfor er det kuttet kraftig i sponsorbudsjettet. Det er det mange som har merket allerede. Mange har fått negativt svar på sine sponsorsøknader i år. Det har det vært forståelse for. Som en del av samfunnspakken kan ikke Medvindmidlene kuttes i budsjettene. Nordkraft gikk derfor ut i høst og minnet lag, klubber, foreninger og andre om denne muligheten.