Søknadsfrist for Medvindmidlene 2017 er 14. mai, med tildeling i juni. Man kan da søke på midler til  sesongen 2017/18.

For 2016 bestod Medvindmidlene av 424 000 kr. Beløpet indeksreguleres hvert år. I 2016 kom det inn 28 søknader på til sammen over 2,2 millioner kroner. Se tildelingene for 2016.

Vi synes det er et sunnhetstegn for det lokale kultur- og idrettslivet at det er så mange planer for aktivitet fremover.

Les mer på nordkraft.no/medvind

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Medvindmidlene er en del av den pakken.