Medvindmidlene ble utlyst for andre gang i høst. Det kom inn mange søknader fra både idrettssektoren, kultursektoren og andre formål.

– Vi synes dette er et sunnhetstegn for det lokale kultur- og idrettslivet. Og det er veldig positivt at det frivillige organisasjonslivet blomstrer i en tid der det ikke bare er positive ting som skjer lokalt. Det bidrar til attraktive lokalsamfunn, sier stabsleder i Nordkraft, Sverre Mogstad.

Stor bredde i søknadene

Innenfor musikk har vi f.eks. fått god bredde i søknadene med både pop/rock, trommekorps, skolekorps, orkester og kor. Innen idretten kom det søknader fra, og går tildelinger til mesteparten av kommunen.

– Bjerkvik, Narvik, Beisfjord, Ankenes og Skjomen er på lista. Og både vann, fjell, skog, sommer, vinter, innendørs og utendørs er representert, forteller Mogstad.

Medvindmidlene 2013 er fordelt til sju idrettsformål og seks kulturformål:

 • Bjerkvik Svømmeklubb
 • Beisfjord IL
 • Nordkraft Arena (gratis istid for barnehager og skoler)
 • Narvik Slalåmklubb
 • Narvik Golfklubb
 • Narvik Skytterlag
 • Narvik Turnforening
 • Narvik Kulturskole
 • Rallarklubben
 • Narvik Kunstforening
 • TNT Tøffe Narviktøtte
 • Bjerkvik Kulturverksted
 • Ankenes Skolekorps

I tillegg til ordinære sponsormidler

Medvindmidlene er en del av samfunnspakken Nordkraft bidrar med i vertskommunen Narvik, som følge av utbygginga av Nygårdsfjellet vindpark. Vindparkens trinn to hadde sitt første driftsår i 2012. 2012 ble også det første året for fordeling av Medvindmidlene. Det vil bli årlig fordeling av Medvindmidlene også i de neste 18 årene – dvs. i hele vindparkens konsesjonsperiode. De som ikke fikk for 2013, får derfor nye sjanser. Fristen for søknad til midler i 2014 blir til høsten. Medvindmidlene kommer i tillegg til øvrige sponsormidler fra Nordkraft.

Kontaktpersoner:
Sverre Mogstad, stabssjef: sverre.mogstad@nordkraft.no +47 957 52 915
Vigdis Bogholm, kommunikasjonsrådgiver: vigdis.bogholm@nordkraft.no +47 916 01 650