- Det har vært en stor økning i andelen som mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig. Selv om klimaendringene i seg selv ikke står høyt på folks agenda, er fornybar energi det folk flest tenker på som klimatiltak, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup. Andelen som mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig har økt med 14 prosentpoeng siden 2009.

Undersøkelsen avdekker at det er et markant flertall for utbygging av mer vannkraft i alle politiske leire, med unntak av Venstre. Folk som stemmer Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti utmerker seg som mest positive. Undersøkelsen viser også at vannkraft er folkets favoritt blant energikildene. Hele 93 prosent har et positivt eller svært positivt inntrykk av vannkraft, ifølge TNS Gallup.

- Dette er et viktig signal til myndighetene om at de har folket med seg på å gi konsesjon til nye vannkraftverk. Elsertifikatordningen som ble innført i år vil utløse en rekke småkraftprosjekter, og vil også åpne for noen større kraftverk, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Utålmodige på fornybarsatsing

Tall fra klimabarometeret viser også at åtte av ti nordmenn mener at det satses for lite på fornybar energi i Norge. Hele 84 prosent av de spurte har positive holdninger til vindkraft på land. Dette er en økning på 15 prosentpoeng siden 2009.

- Norge har noen av Europas beste vindkraftressurser. Det er gledelig at stadig flere nordmenn får et positivt inntrykk av vindkraft. Det gir mulighet for både klimainnsats, styrket forsyningssikkerhet og nye arbeidsplasser over hele landet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Norge og Sverige har gått sammen om et felles støttesystem hvor målet er å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020. Om Norge får halvparten av den nye produksjonen, vil det tilsvare en tidobling av fjorårets vindkraftproduksjon.

- Det viktige nå er at myndighetene effektiviserer konsesjonssystemet, slik at ikke gode vindkraftprosjekter blir liggende årevis på vent. I dagens situasjon risikerer vi at svenskene stikker av med investeringene, mens vi blir sittende igjen med regningen, sier Ulseth.

Fra energinorge.no

Forfatter
Energi Norge

Publisert
2/15/2012