Statsråden gjorde dette foran en stor folkemengde. I tillegg talte ordføreren i Narvik, Riksantikvar Jørn Holme, fylkesråd Marit Tennfjord, religiøse ledere m fl. Ambassadører/konsuler fra Serbia, Bosnia og Montenegro la ned kranser, sammen med Tyskland. Også skoleungdom fra Beisfjord var til stede.

Nordkraft Vind og Nordkraft Produksjon har vært med på å finansiere minnesmerket, som en del av samfunnspakken for Nygårdsfjellet vindpark trinn 2.