Minnesmerket over nazistenes fangeleir ved Øvre Jernvann ble avduket i går, 22 juni.
Nordkraft Vind har vært med på å finansiere dette, som en del av samfunnspakken for Nygårdsfjellet Vindpark trinn II.