Nordkraftkonsernet erverver de gjenstående 23,3 % av aksjene i Fjellkraft AS og kontrollerer etter dette 100% av aksjene selskapet. Samtidig overføres den eksisterende småkraftvirksomheten i Nordkraft, samt kraftrettigheter på 100 GWh per år til Fjellkraft med regnskapsmessig virkning fra 1. juli 2009. Samlet markedsverdi på de eiendelene som overføres er 700 millioner kroner, og medfører en vesentlig styrking av Fjellkrafts balanse.

Etter transaksjonen har Fjellkraft fem kraftverk i drift, åtte med konsesjon eller under bygging og ytterligere nesten 100 småkraftverk under planlegging. Til sammen disponerer selskapet fallretter med en planlagt produksjon på over 1,4 TWh og en samlet investering på mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

For å gjennomføre de utbyggingene som er under planlegging styrker Fjellkraft organisasjonen med tre nyansettelser i Oslo og Mo i Rana. Samtidig vil fem ansatte i Nordkraft jobbe utelukkende med realisering av Fjellkrafts prosjekter fra selskapets kontorer i Narvik. Etter dette har Fjellkraft en landsdekkende organisasjon med betydelig erfaring i gjennomføring av småkraftprosjekter.

”Dette er et stort steg fremover for Fjellkraft. Vår utbyggingsorganisasjon er på plass, og vi har nå kapasitet, kapital og kompetanse til å gjennomføre det store antall småkraftprosjekter vi skal bygge i årene fremover”, sier administrerende direktør i Fjellkraft AS, Thorstein Jenssen.

”Denne transaksjonen befester Nordkrafts posisjon som en av de ledende aktørene innen utvikling av småkraft. Etter at brikkene omkring eierskapet nå er falt på plass, gleder vi oss til å konsentrere oppmerksomheten om å realisere mer fornybar energi gjennom prosjektene til Fjellkraft”, sier administrerende direktør i Nordkraft og styreleder i Fjellkraft, Klaus Hvassing.