Nordkraft-konsernet har i dag en samlet produksjon og eierskap på ca 1,2 TWh fornybar energi. Med utgangspunkt i våre planer om ny fornybar energi, skal vi bygge ut og drifte ytterligere vann- (småkraft) og vindkraftprosjekter i årene som kommer. Oppkjøpet av småkraftselskapet Fjellkraft AS og beslutninga om å bygge ut vindparken på Nygårdsfjellet etter ENOVAS tildeling av investeringsstøtte i sommer, har skapt behov for 10-12 nye stillinger i selskapet. Det forteller Olaf Larsen, som er administrerende direktør i Nordkraft.

Gjennom oppkjøpet av selskapet Fjellkraft AS i vinter, er Nordkraft blitt et av landets største selskaper innen småkraft, med en utbyggingsportefølje på mer enn 90 kraftverksprosjekter. Prosjektene har et samlet potensial på 1,3 Twh og vil bety investeringer for ca 3 milliarder kroner de nærmeste 10 årene. Det er også stor aktivitet innen utvikling av vindkraftprosjekter, og ENOVAS beslutning i juli om tildeling av investeringsstøtte til utvidelse av vindparken på Nygårdsfjellet i Narvik kommune, medfører at vi trenger flere folk til anlegging, utbygging og drift av prosjektene våre.

Satsinga på ny fornybar energi, krever medarbeidere på ingeniør-/sivilingeniørnivå - innen bygg, elektro, mekanikk, nett og kommunalteknikk. Seks av stillingene vil bli lagt til datterselskapet Enerconsult AS, som fra før har en stab som leverer tjenester innen energieffektivisering og energiomlegging over hele landet. Søknadsfristen for disse stillingene er 31. august.

I forbindelse med investeringsbeslutninga om utbygging på Nygårdsfjellet, ser vi behov for ca 5 nye stillinger. Her er det behov for medarbeidere på ingeniør- og fagarbeidernivå. Disse vil bli utlyst senere.