Nordkraft har i dag et formalisert samarbeid med HiN, som har pågått i flere år.

Vi ser klare fordeler i at vår støtte til HiN inngår som en del av støttekapitalen for senteret. Det skyldes at vårt forsknings- og utviklings-fokus er på «teknologi i kaldt klima», og mer konkret på utfordringer med is og sne på materialer i vår fornybarsatsing. Særlig gjelder det is på vindturbiner. Vi finansierer bl a fullskala observasjoner av atmosfærisk ising, som er en del av begge arbeidspakker i søknaden. Det er datterselskapene Nordkraft Vind og Nordkraft Produksjon som er mest involvert i dette.

Nordkraft antar at olje- og gassnæringa står overfor tilsvarende utfordringer ved å drive virksomhet i arktisk klima som vi gjør mht fornybar energiproduksjon. Vi ser det derfor som en fordel å samle ressurser i forskning som gir resultater som kan anvendes i begge sektorer.