Nordkraft og danske Dong Energy er enige om at Nordkraft kjøper sistnevntes 50 %
andel av Nordkraft Vind AS, pris 145 MNOK. Dermed blir Nordkraft Vind AS et heleid
datterselskap i Nordkraft-konsernet.

- For begge parter er dette viktig for selskapenes respektive strategiske satsing videre, forteller Klaus Hvassing, adm dir i Nordkraft AS.

Nordkraft Vind ble stiftet av Nordkraft og Dong Energy i 2003. Formålet var å utvikle,
bygge og drifte landbasert vindkraft i Nord-Norge. Nordkraft Vind driver
Nygårdsfjellet trinn 1 og bygger for tiden ut trinn 2, begge i Narvik kommune.

For Nordkraft er oppkjøpet et viktig skritt i konsernets satsing på utbygging av ny
fornybar energi. Det skjer gjennom vindkraft og småskala vannkraft. Adm dir Klaus Hvassing påpeker
at det er viktig å sikre landsdelen eierskap til disse verdiene.

- Med fullt eierskap i Nordkraft Vind sikrer vi arbeidsplasser i regionen – både i konsernet og
blant underleverandører. Det øker verdien for eierne og styrker teknologisatsingen gjennom
samarbeidet med Høgskolen i Narvik, Norut Narvik og andre teknologibedrifter.

Nygårsdfjellet trinn 2 vil være ferdig utbygd i løpet av året og i full drift fra 2012.
Produksjonen fra 14 møller vil gi ca 105 GWh (millioner kilowattimer) årlig.
Produksjonen i konsernet øker da med 11 %, til 1,1 TWh (1 100 GWh) årlig.

- Med Nordkraft Vind som heleid datterselskap, sikrer vi også et godt grunnlag for satsing på
andre vindkraftprosjekter i vår del av Nord-Norge, framhever Klaus Hvassing.

Nordkraft er svært glad for at partene har kommet til enighet i denne saken, og vil takke Dong Energy
for godt samarbeid gjennom mange år. Dong Energy har bidratt sterkt til å utvikle kompetanse til
utbygging og drift av vindkraft i Nord-Norge. Deres medarbeidere vil også være med og avslutte
utbyggingen av Nygårdsfjellet trinn 2.