Årsaken til at driften stoppet, var en feil på koblingsanlegget mellom sentralnettet og linja til Nygårdsfjellet vindkraftverk. 6. desember ble det overspenning i sentralnettet etter en jordfeil i Ballangen koblingsstasjon. Det førte til feil i koblingsanlegget på Hergot, der sentralnettet og linja som går til Nygårdsfjellet kobles sammen.

Helt siden anlegget stoppet, har det vært jobbet intenst med å finne løsninger for å få driften i gang igjen, men det har vært krevende. Det har vært uheldig at vindparken har vært ute av drift i en periode. Erfaringene vi har fått, er viktige å ta med videre. Det er for tidlig å s noe konkret om de økonomiske konsekvensene.