Årsaken er nytt regelverk ang. femsifrede telefonnummer. Disse koster mer for både de som ringer og de som abonnerer på dem. Det skal ikke koste kunder noe ekstra å ringe til Kundeservice.

Les mer om det nye regelverket her.