Lørdag morgen kom olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og politisk rådgiver i OED - Jarand Felland til Nygårdsfjellet for å legge ned grunnsteinen til Nygårdsfjellet vindpark trinn 2. En meget entusiastisk statsråd gjøv løs på oppgaven med stor iver. Han holdt en tale om behovet for fornybar energi, vindkraft spesielt og det gode ved å bygge vindparker i områder med så gode vindressurser som på Nygårdsfjellet.

Administrerende direktør i Nordkraft AS/Nordkraft Vind AS- Olaf Larsen - fortalte om Nordkrafts satsing på fornybar energi, Nordkraft Vind sine prosjekter og de utfordringene som er spesielt viktige å møte. Herunder trakk han fram nett og hvor avgjørende det er for å få investeringer i ny fornybar energi både i Nord-Norge og generelt. Larsen vektla også det tette samarbeidet vindkraftutbygginga har gitt mellom Nordkraft og Høgskolen i Narvik - HiN - gjennom trinn 1. Dette vil forsterkes med trinn 2, sa han. Dette ble fulgt opp av rektor ved HiN - Arne Erik Holdø. Holdø fortalte at FoU om vindkraft-produksjon på Nygårdsfjellet - dvs i kaldt klima - er nybrottsforskning. HiN har gjennom muligheten til å forske på møller i drift, fått publisert flere artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Ordføreren og varaordføreren var også til stede og snakket om hva dette betyr for Narvik og regionen.

Til tross for tåke, ønsket statsråden svært gjerne å komme opp i mølle 3. Ulf R Hanssen og Raymond Kristensenga han sin første tur i ei vindmølle og det var en utrolig begeistret og entusiastisk statsråd som langt om lenge kom ned igjen.