Det kom over 400 elever fra 1. klasse på de fem videregående skolene i regionen - fra Hamarøy i sør til Skånland i nordvest til historiens første Grønn Dag på HiN. De fikk høre flere foredrag i plenum, før de gikk ut i ei energiløype med i alt 10 stasjoner.

På stasjonene fikk de høre om vind- og vannkraft, fikk prøve seg med bygging i Newton-rommet, prøvesatt elbiler, svarte på oppgaver om gjenvinning av avfall, om fornybar energi osv. Også ENOVA ved Regnmakerne.no var på plass med stand og de lagde selv reportasjer fra dagen til sine nettsider. Også Energibedriftenes Landsforening (EBL) var sterkt til stede med sin kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen.

På slutten av dagen ble riktige svar trukket ut og seks vinnere premiert.

Dagen er kommet til gjennom et samarbeid mellom energibedriftene, Høgskolen i Narvik, de videregående skolene og andre bedrifter og foreninger. Målet er å arrangere Grønn Dag årlig, og kanskje allerede til høsten igjen. Formålet er å bevisstgjøre ungdom på kilmautfordringene og at de kan velge å ta utdanning og få seg jobb i energibedrifter som jobber med fornybar energi og energieffektivisering.