Nordkraft har tre bygg i Teknologibyen; to kontorbygg og et lager. For ett år siden ble Enerconsult leid inn for å lage tiltaksrapporter for disse, samt å gjennomføre de driftsmessige tiltakene som ble foreslått.

Driften bedre tilpasset bruken av byggene

Kartleggingen viste flere aktuelle tiltak, spesielt på driften av ventilasjonsanleggene i de to kontorbyggene. Her ble driften i det eldste bygget endret slik at den passer med brukstidene i de ulike sonene. I det nye bygget er også driftstidene til ventilasjon redusert, samtidig som at fyringskurven er senket, slik at varmepumpa har returtemperaturer den klarer å jobbe med. Dette har ført til at varmepumpen dekker mer av varmebehovet og bruken av elkjel reduseres.

I lagerbygget ble det også kartlagt aktuelle tiltak, og Enerconsult var involvert i installasjonen av lysstyring i hele lageret. Mesteparten av belysningen i bygget, som stod på hele døgnet, blir nå styrt av bevegelsesdetektorer. Dette tiltaket krevde kun en engangsinvestering på 5000 kr.

Sparer 306 000 kr per år

Resultatene har ikke latt vente på seg. Fra iverksettelsen og ut 2017 er besparelsen på hele 300 000 kWh.

- Ettersom dette ikke er etter et helt driftsår, er effekten beregnet til å bli 450 000 kWh og 306 000 kr per år. Inneklimaet i det nye bygget er bedre, og det er bedre utnyttelse av eksisterende anlegg med bedre drift av det tekniske anlegget, sier administrasjonssjef i Nordkraft, Knut Eirik Sletbakk.

Konsulettimene spart inn på fire måneder

Ni måneder etter installasjon av lysstyring på kaldlageret er 41 000 kWh og 28 000 kr spart, bare på det ene tiltaket. Resterende tiltak er ikke investeringer. Med besparelsene som er gjort, er Enerconsults konsulenttimer inntjent på fire måneder.

- Nordkraft ga oss stor tillit og handlingsrom, og vi har hatt god kommunikasjon med både brukerne av byggene og administrasjonen. Vi er godt fornøyd med å ta ansvaret for å gjennomføre driftstiltakene, slik at besparelsene kommer raskt samtidig som kunden avlastes, sier energirådgiver Audun Finsveen i Enerconsult.