Konsesjonen gjelder for etablering av fjernvarmeanlegg basert på skogsvirke som flis til oppvarming, og vil gi et nytt miljøvennlig energitilbud til bebyggelsen i Narvik sentrum.

”Vi er svært tilfreds med at konsesjonen nå er kommet og detaljplanleggingen av anlegget kan dermed starte” sier konsernsjef Klaus Hvassing i Nordkraft AS.

Fjernvarmeanlegget vil bestå av en varmesentral og om lag 9 km med fjernvarmenett for å distribuere varmen til abonnentene i Narvik. Endelig plassering av varmesentral og fjernvarmeledningene vil komme som et resultat av den planleggingen som nå starter. De mest aktuelle kundegruppene er næringsliv, offentlige institusjoner og større boligblokker i området. Eneboliger vil bare unntaksvis være aktuelle for tilkobling.

Planleggingen vil også danne grunnlag for investeringsbeslutningen Statkraft Varme og Nordkraft må ta før anleggsarbeidene kan starte. Beslutningen ventes å bli tatt innen sommeren 2012. Dersom det fattes en positiv investeringsbeslutning, vil det legges stor vekt på å få til en bred og og aktiv dialog om prosjektet og utbyggingen, til både offentlige aktører, mulige lokale leverandører, potensielle kunder og naboer som vil bli berørt.

Statkraft Varme og Nordkraft planlegger sammen å bygge, drive og eie fjernvarmeanlegget. Det blir etablert et felles selskap mellom partene hvor Statkraft Varme skal ha en eierandel på minimum 66 % og Nordkraft på inntil 34 %. Kontorsted er Narvik.