PRESSEMELDING: På grunn av en feil på koblingsanlegget mellom sentralnettet og linja til Nygårdsfjellet vindkraftverk, står produksjonen stille. All aktivitet er nå rettet inn mot å løse problemet og få produksjonen av vindkraft i gang igjen. Det kan imidlertid ta tid.

6. desember ble det overspenning i sentralnettet etter en jordfeil i Ballangen koblingsstasjon. Det førte til feil i koblingsanlegget på Hergot, der sentralnettet og linja som går til Nygårdsfjellet kobles sammen. Sentralnettet er høyspentnettet som går gjennom og ut av landet som en motorvei. Produksjonen av kraft på Nygårdsfjellet er forbundet med dette gjennom en 9,5 km lang linje. Koblingsstasjonen på Hergot kan derfor sammenlignes med et veikryss mellom en stor riksvei og en mindre vei.

Ei permanent løsning krever nye høyspentkomponenter både på Hergot og Nygårdsfjellet. Det kan ta opp til 14 uker. Det jobbes derfor med å få på plass ei alternativ løsning, slik at vindkraftproduksjonen kan komme i gang i løpet av kort tid.

Nordkraft Vind ser på dette som en garantisak overfor leverandøren. Hele vindparken er også forsikret, Nordkraft Vind regner således med å får dekket kostnader og tap, (etter en viss karenstid) som følge av hendelsen. Den mest alvorlige konsekvensen blir derfor mindre fornybar energi inn på nettet og det inntektsbortfallet som følger av manglende produksjon.

Vindkraft er ikke mulig å lagre. All vind som blåser forbi turbinene på Nygårdsfjellet er dermed tapt produksjon. Med gode vindforhold kan det utgjøre opp mot 200 000 kr pr døgn.

Oppdatering 20.1.: De fleste turbinene er nå i drift. Vi kommer med ny pressemelding når hele parken er i drift igjen.