Natt til 27. november ankom to forskere fra Universitetet i Oslo Nygårdsfjellet ved Narvik. De skal i 14 dager framover studere hvordan vindparker påvirker reinsdyr og hva som kan gjøres for å redusere slike forstyrrelser. Dette er en del av et omfattende nasjonalt prosjekt der fokus på Nygårdsfjellet særlig er å studere reinsdyrs atferd i forbindelse med at de blir samlet i hegn. I forkant av at forskerne nå skulle komme, er dyrene samlet inn.

Det har vært svært begrensede forskningsprosjekter på dette tidligere. Dette store prosjektet strekker seg over hele 6 år og foregår i hele landet. Det nye er for det første at reindriftsnæringa og utbyggerne av fornybar vindenergi har gått sammen for å framskaffe denne viktige kunnskapen. For det andre vil varigheten av dette prosjektet gi mulighet til å studere reinens adferd både før, under og etter utbygginga. Nordkraft Vind AS deltar i en referansegruppe til prosjektet og bidra med finansiering til en verdi av 100 000 – 150 000,- pr