Nordkraft ønsker å gi en varm takk til de som driver frivillig arbeid innenfor idrett, kultur, friluftsliv og veldedige organisasjoner. Deres bidrag er uvurdelig for å skape attraktive lokalsamfunn.

Lokalsamfunnet rundt oss har gjort det mulig å bygge oss opp til det vi er i dag. Vi ønsker derfor å gi noe tilbake, og er takknemlige for å være i en økonomisk posisjon til å kunne bidra. Vi takker for samarbeidet i 2011 med disse annonsene i Fremover og lokalavisa Nord-Salten