Med konserter og teater er det flere kulturtiltak som publikum får glede av via årets medvindmidler. Det spenner fra prosjektkor og barneteater til korps. 2018 er Musikkorpsenes år, og da er det bra at Jernbanens musikkorps ønsker å lage et arrangement for flere. Det er også godt å kunne bidra til nye uniformer til Narvik skolekorps, som har gjort en god rekrutteringsjobb og dermed trenger flere uniformer.

På idrettssiden får flere anlegg sør for sentrum et løft i år. En spleis bestående av kunstgress fra Mjølner og medvindmidler til høvling, nytt dekke og duk gir en lenge etterlengtet fotballbane på Kvitsandøra. Der har fotball-løkka forfalt over tid. Nå blir det en sjuer- og to femmerbaner der. For de skiglade bidrar Medvindmidlene til bedre lysforhold og samtidig reduserte strømkostnader for Ankenes skiklubb, når de bytter til LED-lys i lysløypa. Narvik ryttersportklubb får utbedret sine treningsforhold, og i Skjomen blir det lagt bedre til rette for brukerne av Medvindbanen hos Narvik Golfklubb.

Barn i barnehager og barne- og ungdomsskoler i hele Narvik kommune kan fortsatt boltre seg i medvind på isen i Nordkraft arena.

Komplett oversikt Medvindmidlene 2018

  • Jernbanens musikkorps Narvik: arrangement med felles konsert for voksenkorpsene i regionen i forbindelse med Musikkorpsenes år.
  • Narvik skolekorps: 10 nye uniformer
  • Narvik Teaterlag: forestilling for barn før jul 2018.
  • Norges korforbund: prosjektkoret Club Diva
  • Ankenes skiklubb: bedre lysforhold og reduserte strømkostnader med bytte til LED-lys i løypeanlegget
  • Kvitsandøra velforening: anlegging av fotballbane
  • Narvik Golfklubb: diverse utbedringer Medvindbanen
  • Narvik ryttersportklubb: toppdekke/nye lyspunkter på treningsbanen
  • Nordkraft Arena: gratis istid i Nordkraft Arena for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Narvik kommune.