Rallaren anno 2012 er grønn og bygger energi for fremtiden. På Nygårdsfjellet har mange grønne rallarer bygd veier og fundamenter for de 11 nye vindmøllene til Nordkraft Vind. Ungdommene er fremtida. Det er dem vi ønsker å rekruttere etter endt utdanning, og det er dem som i fremtiden vil bidra til å løse klimautfordringene sammen med oss.

Nordkraft sin kjernevirksomhet bidrar til å skape et mer klimavennlig samfunn gjennom produksjon og videre satsing på fornybar energi.